ED Service-Center

Elektronik - Meteorologi - Oceanografi - Miljø - Energi - Procesteknik

ED Service-Center, januar 2013


Til Kunder, Leverandører og Samarbejdspartnere

Generationsskifte i ED Service-Center

Efter at have startet og drevet ED Service-Center i 30 år er det nu på tide at få yngre kræfter til ”roret”.

Det er derfor mig en stor glæde at kunne meddele, at Mogens Hartmann, mangeårig værkfører i virksomheden, pr. 1. juni 2012 har overtaget virksomheden. 

Mogens Hartmann er fuldt ud kompetent til at videreføre virksomheden, idet han som faguddannet inden for arbejdsområdet og som leder af produktion, udvikling og service igennem en del år har den personlige ekspertise til at betjene nuværende og kommende kunder på et professionelt højt niveau.

Jeg vil derfor bede alle støtte op omkring denne overtagelse og udvise samme tillid og loyalitet, som jeg har modtaget igennem de mange år. Jeg vil hermed samtidig sige tusind tak for et dejligt samarbejde igennem alle årene.

Med venlig hilsen

Erik Dahl

Pensionist på deltid.

generationsskifte small

 

Næste generation tager imod nøglerne

Efter at have trådt mine skridt fra lærling til svend og videre til værkfører, er næste skridt at tage over efter Erik Dahl, som nu har valgt at trække sig tilbage for at få lidt mere tid til familie og øvrige fritidsinteresser.

Jeg har i mine snart 28 år i ED Service-Center, tilegnet mig en stor viden og indsigt i firmaets opgaver og kunder, og denne viden skal være min store ballast til atvidereføre og udvikle ED Service-Center inden for de nuværende områder meteorologi, oceanografi samt industriel proces- og måleteknik. ED Service-Center vil derudover som altid være åben over for nye arbejdsområder, hvis virksomhedens ekspertise kan være til gavn for de stillede opgaver.

Jeg ser frem til at tage imod eksisterende som nye kunder og betjene dem med samme faglige stolthed som altid.

Med venlig hilsen

Mogens Hartmann

Indehaver på fuld tid.